zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2018r. na bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym w 2017r. nie tracą ważności.

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Aktualności

Kampania społeczna "Twoja Krew-Moje Życie"

Ogólnopolska kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo "Twoja Krew - Moje życie"realizowana w oparciu o program Ministra Zdrowia pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi i jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2015-2020" - w obszarze zadania Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Linki do spotów

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=wbuGW123JKo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ef2dNPLt3PI

Konferencja

W dniu 10.09.2019r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych planuje Konferencję "Zdarzenia niepożądane w praktyce pielęgniarki i położnej" pismo   link z informacją

Ankieta

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu podjęła inicjatywę opracowania modelu bezpiecznej farmakoterapii. Opracowana została elektroniczna ankieta, która będzie aktywna do 30.07.2019r. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety. Czytaj   link do ankiety

Zaproszenie do udziału w szkoleniu e-learning

Zaproszenie do udziału w szkoleniu e-learning "Nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej 2019r". Patronat merytoryczny nad szkoleniem objęło Polskie Towarzystwo Położnych i Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych. Szkolenie zostało wpisane do rejestru kursów dokształcających.  Zaproszenie  link do strony