zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2018r. na bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym w 2017r. nie tracą ważności.

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Regionalna Konferencja dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie organizuje regionalną konferencję  "Wyzwania Zdrowia Publicznego: szczepienia ochronne, higiena w profilaktyce zakażeń" 14.03.2019r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ul. Narutowicza 9  Czytaj

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego" 12.04.2019r. Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 51   Komunikat  Karta czynnego uczestnictwa  Karta biernego uczestnictwa  Karta student czynne uczestnictwo   Karta student bierne uczestnictwo

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dotycząca realizacji przez pielęgniarki rodzinne zlecenia lekarskiego na dożylne podanie  preparatu  15% Kalium Chloratum - koncentrat do sporządzania roztworu infuzji w domu pacjenta. Czytaj

Komunikat skierowany do pielęgniarek i położnych

Komunikat skierowany do pielęgniarek i położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp. z o.o. we Wrocławiu  KOMUNIKAT

Nowy Wniosek do opiniowania podwyżek

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.20115r. (Dz.U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682)   WNIOSEK  KOMUNIKAT  dot. procedury wydania opinii przez OIPiP.