zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2018r. na bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym w 2017r. nie tracą ważności.

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Konferencja Pielęgniarek Medycyny Szkolnej

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Pielęgniarek Medyczyny Szkolnej, która odbędzie się w dniach 26 - 27 czerwca 2019 r.w Warszawie.

Program

* Pielęgniarki w środowisku szkolnym - relacje i współpraca na rzecz uczniów. Kompetencje i obowiązki, współpraca z kadrą pedagogiczną na określonych zasadach dwustronności
* Prowadzenie dokumentacji medycznej

Jolanta Zając, Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,PROFIL – MED.” MEDYCYNA SZKOLNA w Gdańsku
 
* Rola, kompetencje i miejsce pielęgniarki szkolnej w opiece nad uczniem w aspekcie przepisów prawa
* Nagła pomoc
* Świadczenia profilaktyczne
* Edukacja zdrowotna

mgr Wisława Ostręga, Instytut Matki i Dziecka          
 
* Kontraktowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej
* Tryb zawierania umów.
* Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ

mgr Bożena Kaczmarczyk, piel. specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 
* Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży. Narzędzia, interpretacje, najczęstsze błędy
prof. dr hab. n. med. Anna Oblacińska, Kierownik Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka
 
* Problemy zdrowia psychicznego uczniów
dr n med. Lidia Popek, Konsultant Wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w Józefowie
 
* Funkcjonowanie uczniów z chorobami przewlekłymi w szkole

dr n. hum. Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 
* Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań
Przedstawiciele  Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe

Szczegółowe informacje na stronie www.pce.com.pl w zakładce szkolenia i konferencje.

Z poważaniem,
Ewelina Madej

Polskie Centrum Edukacji
kom. 603773091
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego" 12.04.2019r. Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, ul. Wojska Polskiego 51   Komunikat  Karta czynnego uczestnictwa  Karta biernego uczestnictwa  Karta student czynne uczestnictwo   Karta student bierne uczestnictwo

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego dotycząca realizacji przez pielęgniarki rodzinne zlecenia lekarskiego na dożylne podanie  preparatu  15% Kalium Chloratum - koncentrat do sporządzania roztworu infuzji w domu pacjenta. Czytaj

Komunikat skierowany do pielęgniarek i położnych

Komunikat skierowany do pielęgniarek i położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp. z o.o. we Wrocławiu  KOMUNIKAT

Nowy Wniosek do opiniowania podwyżek

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.20115r. (Dz.U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682)   WNIOSEK  KOMUNIKAT  dot. procedury wydania opinii przez OIPiP.