zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038 oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 174, poz. 1039) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Formularz do pobrania

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2018r. na bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym w 2017r. nie tracą ważności.

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

UWAGA! Zmiana interpretacji w sprawie PIT-8C

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie wraz z innymi Okregowymi Izbami otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich .

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie od 2018r. nie będzie wystawiała PIT-8C

 

Interpretacja Indywidualna       Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej

 

Znalezione obrazy dla zapytania bukiety

Z okazji Naszego Święta pragnę złożyć wszystkim       Pielęgniarkom/Pielęgniarzom i Położnym  serdeczne życzenia,
mnóstwa radości  z  codziennej pracy, współpracujących pacjentów, jasnych i
czytelnych przepisów, serdecznej atmosfery na co dzień, optymizmu i pogody ducha.
Wielu sukcesów w życiu osobistym i wszelkiej pomyślności.
Dziękuję za Waszą wrażliwość, za to, że trwacie każdego dnia przy pacjencie i jego rodzinie.

                                                     W imieniu ORPiP w Ciechanowie

                                       Przewodnicząca ORPiP

                                    Małgorzata Tokarska

 

Życzenia  Naczelnej  Izby Pielęgniarek i  Położnych

Życzenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

Życzenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Kampania społeczna promująca honorowe Krwiodawstwo

Ogólnopolska kampania społeczna promująca honorowe krwiodawstwo "Twoja Krew - Moje życie"realizowana w oparciu o program Ministra Zdrowia pn. "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi i jej składników i produktów krwiopochodnych na lata 2015-2020" - w obszarze zadania Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Czytaj

 

Linki do spotów:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=wbuGW123JKo

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Ef2dNPLt3PI

Apel Prezesa NRPiP

Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych skierowany do Pielęgniarek i Położnych dotyczący akcji informacyjnej o możliwości skorzystania z bezpłatnego programu szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5 roku życia.   Czytaj

Pismo NRPiP do Marszałka Senatu w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych !!!

Uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych została przekazana do rozpatrzenia  przez Senat RP, pomimo zgłoszenia uwag przez NRPiP w trakcie procedowania nad ww. ustawą w Sejmie RP (w II czytaniu) nie zostały one uwzględnione. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wystąpiła m. in. do Marszałka Senatu o zgłoszenie i poparcie zaproponowanych przez nią zmian do ww. ustawy. Czytaj

 Ustawa z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych ( druk senacki nr 529)