zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038 oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 174, poz. 1039) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Formularz do pobrania

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2018r. na bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym w 2017r. nie tracą ważności.

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Bezpłatne szkolenie dla Pielęgniarek POZ oraz dla Pielęgniarek Pediatrycznych

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie w dniach 19-20 listopada 2018r. organizuje szkolenie dla pielęgniarek POZ oraz pielęgniarek pediatrycznych nt. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizatorzy zapewniają wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz nocleg z 19-20 listopada 2018r. Liczba miejsc ograniczona o zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłania Karty zgłoszenia.

Zaproszenie na szkolenie                Karta zgłoszenia

Zaproszenie na Konferencję pod patronatem NRPiP

Zaproszenie na bezpłatną Konferencję dla członków OIPiP w Ciechanowie pod patronetem NRPiP z cyklu Prawo a Medycyna nt. Zdażenia niepożądane w pielęgniarstwie i położnictwie, prawa pacjenta, która odbędzie sie w dniu 15. 11.2018r w Ciechanowie  CZYTAJ

Nowy Wniosek do opiniowania podwyżek

Wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.20115r. (Dz.U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682)   WNIOSEK  KOMUNIKAT  dot. procedury wydania opinii przez OIPiP.

Warsztaty dla pielęgniarek pracujących w POZ

Warsztaty dla lekarzy rodzinnych i innych praktykujących w lecznictwie otwartym oraz pielegniarek i położnych na temat zasad racjonalnej antybiotykoterapii, diagnostyki i profilaktyki zakażeń pn."Racjonalna antybiotykoterapia zakażeń dróg oddechowych w praktyce lekarza POZ" 16 października 2018r. w Warszawie  czytaj

Rejestracja uczestników warsztatów prowadzona jest na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków http://antybiotyki.edu.pl/pdf/warsztaty161018.pdf

KOMUNIKAT CKPPiP z dnia 21.08.2018r.

Komunikat Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem portalu https://medical.edu.pl/   czytaj

List otwarty do członków NSZZ"Solidarność"

W związku z wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy z dnia 08.08.2018r. Naczelna Rada Pielegniarek i Położnych w Warszawie wystosowała List otwarty do członków NSZZ "Solidarność" oraz wszystkich, którym na sercu leży dobro polskiej ochrony zdrowia. Czytaj

Stanowisko NRPiP oraz odpowiedź MZ

Stanowisko Nr 18 NRPiP w sprawie podjęcia działań przez Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia mający na celu opracowanie nowego produktu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielegniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tych domów i odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.  Czytaj