zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 z 2011 r. poz. 1038 oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. Nr 174, poz. 1039) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Formularz do pobrania

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych informuje, że od października 2014r. pielegniarki i położne uzyskają bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.

Pobierz wniosek (doc)

Strona główna

Informacja Pani Marii Matusiak

Informacja Pani Marii Matusiak, Przewodniczącej Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych NRPiP, dotycząca propozycji katalogu świadczeń dla pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, które mogą być dodatkowo finansowane przez NFZ., ___Informacja