zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2018r. na bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym w 2017r. nie tracą ważności.

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Archiwum

Naczelna Izba Pielęgniarek i Połóżnych Partnerem Zdrowie.wieszjak ____Szczegóły na stronie

 

 Uchwała Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z dnia 30 listopada 2011 roku uchwała

 

Czas pracy pracowników medycznych informacja ze strony www.serwiszoz.pl Informacja

 

 Ministerstwo Zdrowia- Departament Pielęgniarek i Położnych- informacja o możliwości kształcenia pielęgniarek i położnych w ramach Projektu systemowego " Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"Tekst komunikatu

 

Stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych, w sprawie wykonywania badania EKG przez pielęgniarki posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego Tekst komunikatu

 

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie równoważności uprawnień zawodowych pielęgniarek i połoznych Tekst komunikatu

 Komunikat Naczelnego Sądu Administracyjnego o uprawnieniach samorządu pielęgniarskiego-orzeczenie Tekst komunikatu - orzeczenia

 

Komunikat MPiPS Tekst komunikatu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

 

Stanowisko nr 1 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie konieczności wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w oparciu o ocenę zapotrzebowania pacjentów na opiekę we wszystkich podmiotach leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych .Stanowisko

 

Stanowisko w sprawie eliminowanie pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych.Kraków 2011.11.25

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie czasu pracy przeznaczonego na raport pielęgniarki Warszawa 2010.04.12

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie roli pielęgniarek w przygotowaniu pacjenta do przestrzegania zaleceń terapeutycznych Warszawa 2010.09.22

 

Stanowisko w sprawie wykonywania przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie poz, na pisemne zlecenie lekarza, autohemoterapii. stanowisko