Strona główna

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

W związku z wejściem w życie z dniem 11 września 2014r. ustawy z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1136), Ministerstwo Zdrowia przygotowało stanowisko w sprawie nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym. Pismo  Stanowisko str. 1  str. 2   str. 3   str. 4