Strona główna

Informacja dotycząca RODO

Wszystkie osoby, które po 25.05.2018r. złożyły do Izby wnioski o dofinansowanie kształcenia oraz zapomogi losowe prosimy o wypełnienie poniższego druku i dostarczenia go do biura Izby.

DRUK