Strona główna

Komunikat skierowany do pielęgniarek i położnych

Komunikat skierowany do pielęgniarek i położnych, które rozpoczęły a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp. z o.o. we Wrocławiu  KOMUNIKAT