Strona główna

Wykaz priorytetowych dziedzin szkoleń specjalizacyjnych

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Gwaranowanych Świadczeń Pracowniczych w 2019r. czytaj