Strona główna

Ankieta

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wraz z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu podjęła inicjatywę opracowania modelu bezpiecznej farmakoterapii. Opracowana została elektroniczna ankieta, która będzie aktywna do 30.07.2019r. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety. Czytaj   link do ankiety