Strona główna

Informacja z Ministerstwa Zdrowia w sprawie OWU

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Prezes NRPiP w sprawie wątpliwości dotyczących prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz , kto i w jaki sposób powinien nadzorować wykorzystanie publicznych środków pochodzących z NFZ. Czytaj