zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 01.04.2020r. czytaj

"Hotel dla medyka"

Pismo Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia

Zmiany przepisów prawnych dla pielegniarek i położnych w czasie epidemi COVID-19

Wytyczne do stosowania przez pielegniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Apel samorządów zawodów medycznych w sprawie ubezpieczenia skierowany do Prezesa RM

Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielegniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31.03.2020r. czytaj

Zalecenia dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Apel pielegniarek i położnych

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27.03.2020r.

  1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydała apel, w którym stanowczo sprzeciwia się niekorzystnym zapisom w tzw „spec – ustawie”
  2. Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych interweniował do Wiceministra Cieszyńskiego w sprawie zapisu dotyczącego teleporad dla pielęgniarek i położnych. W odpowiedzi wpłynęło pismo w tej sprawie wpłynęła z dnia 27.03.2020 r.
  3. Przekazujemy do wiadomości informacje uzyskane z Departamentu Pielęgniarek i Położnych (Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-COV-2)
  4. W związku z licznymi zapytaniami i problemami dotyczącymi szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat w powyższej do zapoznania się.
  5. Informujemy, że powołany został konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego dr. n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski.

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26.03.2020r. czytaj

Pismo Prezes NRPiP do Prezesa NFZ w sprawie umożliwienia kontynuacji zlecenia na wyroby medyczne pielęgniarkom, które nie ukończyły kursu specjalistycznego czytaj

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym czytaj

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na koronowirusa z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia czytaj

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23.03.2020r.czytaj

Pismo do Prezesa NFZ dotyczące zmiany zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej poz czytaj

Pismo do Minister Rodziny i Polityki Społecznej czytaj