Strona główna

Pisma Prezes NRPiP

Pisma Prezes NRPiP dotyczace kierowania do pracy pielęgniarek i położnych  w drodze decyzji administracyjnej:  Pismo do Przewodniczących  ORPiP czytaj

Pismo do Wojewodów czytaj