Strona główna

Informacja

OIPiP w Ciechanowie informuje, że Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych  pozyskała z Ministerstwa Zdrowia kolejną partię środków dezynfekcyjnych i środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych. Tym razem środki przekazane zostaną do pielęgniarek i położnych rodzinnych, pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej , domowej opieki paliatywno – hospicyjnej, opieki pielęgniarskiej nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie, praktyk zawodowych i niepublicznych podmiotów pielęgniarskich i położniczych.