Strona główna

Uchwała Prezydium ORPiP z dnia 15.12.2020r.

Uchwała Nr 582/VII/2020 Prezydium ORPiP z dnia 15.12.2020r. w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla pelegniarek/pielegniarzy/położnych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 czytaj