Strona główna

Ważna informacja w sprawie OWU

Informacja dotycząca podwyżek dla pielegniarek i położnych czytaj

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2020r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej czytaj