zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Życzenia

Kolorowy Flower Box - idealny prezent na urodziny!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej wszystkim Pielęgniarkom/Pielęgniarzom i Położnym życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.
Niech Wasza praca na rzecz chorych daje satysfakcję a uśmiech i wdzięczność pacjentów zawsze towarzyszy Wam w tej trudnej pracy, wymagającej poświęcenia, odpowiedzialności i zaangażowania

                                                                                                   w imieniu ORPiP w Ciechanowie składa

                                                                                                               Przewodnicząca ORPiP

                                                                                                                   Małgorzata Tokarska