Strona główna

Kwestionariusz Ankiety

Kwestionariusz ankiety dotyczący "Oceny wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych"

link do ankiety

https://docs.google.com/forms/d/1KQAbwnoW2nHXM5025ady_gk5F085pf2S7aLOm6DPaPE/edit