zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Informacje dotyczące kolejnych edycji kursów w ramach projektu unijnego "Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych"

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie informuje o kolejnych edycjach i terminach kursów w Państwowej Wyższej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych w ramach projektu Wsparcie Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych POWR.07.01.00-00-0004/22 Projekt realizowany w ramach Działania 7.1  Oś priorytetowe VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru Zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

-kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego -
05.08.-30.10.2023r. Informacja

-kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego  mechanicznie - 05.08.-30.10.2023r. Informacja

-kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie-

04.09.-01.12.2023r.

-kurs specjalistyczny Resyscytacja krążeniowo-oddechowa 06.09.-30.11.2023r.

-kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla dorosłych - 08.09-24.11.2023r.

Osoby zainteresowane prosimy o zapisywanie się na kursy przez logowanie do systemu SMK. 
Formularz zgłoszeniowy   Oświadczenie uczestnika Regulamin rekrutacji w projekcie