Strona główna

Odpowiedź Krajowej Rady Akredytacyjnej Pielęgniarek i Położnych

Odpowiedź Krajowej Rady Akresytacyjnej Pielęgniarek i Położnych na pismo OIPiP w Ciechanowie w sprawie oferty kształcenia Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie na kierunku pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia. Czytaj