Strona główna

UWAGA! Zmiana interpretacji w sprawie PIT-8C

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie wraz z innymi Okregowymi Izbami otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich .

Każda pielęgniarka, pielęgniarz, położna, którzy dokonali zapłaty podatku w ww. zakresie proszeni są o złożenie w swoim Urzędzie Skarbowym kompletu dokumentów:

Wniosku o nadpłatę,

Korekty deklaracji za rok, w którym należy się zwrot o nadpłacony podatek,

Kserokopia interpretacji indywidualnej,

Kserokopia zaświadczenia o ukńczonym kursie lub kserokopia dyplomu specjalisty.

Wnioski o zwrot nadpłaconego podatku można składać za okres wstecz tj. do roku 2013.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie od 2018r. nie będzie wystawiała PIT-8C

 

Interpretacja Indywidualna      Wniosek o stwierdzenie nadpłaty