zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

UWAGA! Zmiana interpretacji w sprawie PIT-8C

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie wraz z innymi Okregowymi Izbami otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich .

Każda pielęgniarka, pielęgniarz, położna, którzy dokonali zapłaty podatku w ww. zakresie proszeni są o złożenie w swoim Urzędzie Skarbowym kompletu dokumentów:

Wniosku o nadpłatę,

Korekty deklaracji za rok, w którym należy się zwrot o nadpłacony podatek,

Kserokopia interpretacji indywidualnej,

Kserokopia zaświadczenia o ukńczonym kursie lub kserokopia dyplomu specjalisty.

Wnioski o zwrot nadpłaconego podatku można składać za okres wstecz tj. do roku 2013.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie od 2018r. nie będzie wystawiała PIT-8C

 

Interpretacja Indywidualna      Wniosek o stwierdzenie nadpłaty