Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, ul. Andersa 52/53, 06-400 Ciechanów, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych nałożonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

4. Dane są przekazywane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, którego administratorem jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, w trybie określonym w art. 48 ust. 7 ww. ustawy.


5. Dane osobowe są zbierane w celu stwierdzenia lub przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz dokonania wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych. Brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem stwierdzania lub przyznania prawa wykonywania zawodu lub brakiem wpisu do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych.


6. Osoby, których dane są zawarte w okręgowym rejestrze, prowadzonym przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej są obowiązane do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Nie wyłącza to prawa do dostępu do treści swoich danych osobowych zawartych w rejestrze, prawa do ich poprawy i aktualizacji.


7. Przekazane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie dane do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych nie mogą być usunięte na wniosek osoby, której dane dotyczą. Usunięcie danych jest możliwe w trybie opisanym w art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, nie wcześniej niż po 15 latach od daty wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu.


8. Dane osobowe przekazane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zebrane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych mogą być przekazane innym podmiotom wskazującym na posiadane uprawnienie ustawowe do dostępu do tych danych. Dane zawarte w rejestrze, stanowiące informację publiczną, wymienione w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych udostępnia w ramach informacji publicznej, dostęp do nich przysługuje na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.


9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.


10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.


11. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.