Dyżury

Dyżury w biurze Izby
przy ul.gen. Władysława Andersa 52/53

 

Przewodnicząca ORPiP  - Joanna Wierzbicka- poniedziałek od godziny 16.00. do 17.00.
Kontakt telefoniczny - 510 070 274,

Wiceprzewodnicząca -  Katarzyna Żmijewska poniedziałek od godziny 16.00. do 17.00. 
Kontakt telefoniczny – 23 672-24-17

Sekretarz - Aleksandra Świeżawska w poniedziałek  od godziny 16.00-do 17.00 .
Kontakt telefoniczny – 23 672 24 17

Skarbnik – Dorota Strubińska poniedziałek  od godziny 16.00.do 17.00.
Kontakt telefoniczny – 23 672 24 17

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  - Katarzyna Witkowska - w każdy 1 i 4 poniedziałek miesiąca od godz. 16.00. do 17.00. 
Dyżury pod telefonem - 23 672-24-17

Prawnik  - mecenas  Piotr Rafał Dworecki -  poniedziałek  od godziny 16.00 do 17.00 Kontakt telefoniczny  -  23 672-24-17