Dyżury

Dyżury w biurze Izby
przy ul.gen. Władysława Andersa 52/53

 

Przewodnicząca ORPiP  - mgr Małgorzata Tokarska- w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca od godziny 16.00. do 18.00.
Kontakt telefoniczny - 510 070 274,

Wiceprzewodnicząca - mgr Bożena Michniak  - w każdy 2 i 4  wtorek miesiąca od godziny 16.00. do 18.00. 
Kontakt telefoniczny – 23 672-24-17

Sekretarz - mgr Mirosława Bastecka  - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca  od godziny 16.00-do 18.00 .
Kontakt telefoniczny – 23 672 24 17

Skarbnik – mgr Maria Suchodolska - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca  od godziny 16.00.do 18.00.
Kontakt telefoniczny – 23 672 24 17

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  - mgr Katarzyna Witkowska - w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca od godz. 16.00. do 17.00. 
Dyżury pod telefonem - 23 672-24-17

Prawnik  - mecenas Adam Olszewski  -  w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca  od godziny 16.00 do 17.00
Kontakt telefoniczny  -  23 672-24-17