COVID-19 Działania

 Sprawdź co Ci się należy, na co możesz liczyć jeśli otrzymasz powołanie do pracy przez Wojewodę. czytaj

Opinia prawna dotycząca przeniesienia lub skierowania położnej do pracy na stanowisko pielęgniarki w związku z przekształceniem dotychczasowego szpitala wielospecjalistycznego w jednoimienny szpital zakaźny i likwidacji oddziałów ginekologicznych i położniczych. czytaj

Opinia prawna w przedmiocie delegowania pielegniarek przez pracodawców do pracy w związku ze stanem epidemii do opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronowirusem czytaj 

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji czytaj

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych czytaj

Odpowiedzi na pytania zadawane przez Pielęgniarki i Położne

htps://nipip.pl/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-koronawirusa/

Kolejne podjęte działania Zespołu Zarzadzania Kryzysowego NIPiP 

na bieżąco pod linkiem: 

https://nipip.pl/dzialania-zespolu-kryzysowego-nipip/ 

 

Przypominamy, iż wszystkie procedury zamieszczane są na stronach Ministerstwa Zdrowia:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dla-personelu-i-kierownikow-podmiotow-leczniczych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 28 kwietnia 2020 r.:

1.Po interwencji NIPiP dotyczących działań podejmowanych przez Wojewodów w zakresie kierowania pielęgniarek i położnych do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, w drodze decyzji administracyjnej Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informacje na temat zasad i warunków skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

2. W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wykonywania pracy w okresie przebywania na kwarantannie lub izolacji domowej NIPiP skierowała pismo do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wyjaśnienie m.in.:

- Czy słuszne jest twierdzenie, że okres kwarantanny, izolacji lub izolacji domowej jest okresem zrównanym z okresem niezdolności do pracy, a ubezpieczony musi powstrzymać się od wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej zgodnie z art. 17 ustawy o ubezpieczeniu chorobowym?

- Jeżeli nie, to czy to oznacza, że pielęgniarka lub położna objęta obowiązkową kwarantanną może przez cały jej okres przebywać na terenie swojego zakładu pracy (szpitala, przychodni) i wykonywać pracę zarobkową

3. Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 28 kwietnia br.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 03.04.2020r.

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane i zatwierdzone przez MZ i GIS.

1. NIPiP zwróciła się do Premiera Mateusza Morawieckiego z  apelem o jak najszybsze wdrożenie procedury cyklicznych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pielęgniarek i położnych. pobierz pismo tutaj.

2. NIPiP zwróciła się do Głównego Inspektora Sanitarnego z zapytaniem o wytyczne dotyczące wykonywania testów molekularnych dla pielęgniarek i położnych. Odpowiedź oraz zalecenia GIS pobierz pismo tutaj.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjete w dniu 02.04.2020r.

1. NIPiP zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o przekazanie kolejnej partii środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych dedykowanych dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawody w formie indywidualnych i grupowych praktyk.
2. Przekazujemy przygotowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego dr hab. n. o zdr. Grażyny Iwanowicz-Palus – zalecenia w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dla położnych rodzinnych/położnych podstawowej opieki zdrowotnej – aktualizacja z dnia 30.03.2020 r. (w załączeniu)
3. Przekazujemy zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w związku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19. (w załączeniu)
4. Kancelaria prawna NIPiP przygotowała wykaz aktów prawnych na dzień 2 kwietnia br. (w załączeniu)

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 01.04.2020r. czytaj

"Hotel dla medyka"

Pismo Prezes NRPiP do Ministra Zdrowia

Zmiany przepisów prawnych dla pielegniarek i położnych w czasie epidemi COVID-19

Wytyczne do stosowania przez pielegniarki POZ w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

Apel samorządów zawodów medycznych w sprawie ubezpieczenia skierowany do Prezesa RM

Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielegniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową

Działania Zespołu Zarządzania  Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 31.03.2020r. czytaj

Zalecenia dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Apel pielegniarek i położnych

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 27.03.2020r.

  1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wydała apel, w którym stanowczo sprzeciwia się niekorzystnym zapisom w tzw „spec – ustawie”
  2. Zespół Zarządzania Kryzysowego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych interweniował do Wiceministra Cieszyńskiego w sprawie zapisu dotyczącego teleporad dla pielęgniarek i położnych. W odpowiedzi wpłynęło pismo w tej sprawie wpłynęła z dnia 27.03.2020 r.
  3. Przekazujemy do wiadomości informacje uzyskane z Departamentu Pielęgniarek i Położnych (Definicja przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-COV-2)
  4. W związku z licznymi zapytaniami i problemami dotyczącymi szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych oraz specjalistycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wydało komunikat w powyższej do zapoznania się.
  5. Informujemy, że powołany został konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego dr. n. med. Tadeusz Paweł Wasilewski.

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 26.03.2020r. czytaj

Pismo Prezes NRPiP do Prezesa NFZ w sprawie umożliwienia kontynuacji zlecenia na wyroby medyczne pielęgniarkom, które nie ukończyły kursu specjalistycznego czytaj

Minimalny zestaw środków ochrony indywidualnej dla osoby pobierającej wymaz, opiekującej się zakażonym czytaj

Zasady opieki domowej pacjentów podejrzanych o zachorowanie na koronowirusa z łagodnymi objawami oraz zasady postępowania z osobami z kontaktu - pośrednie zalecenia czytaj

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 23.03.2020r.czytaj

Pismo do Prezesa NFZ dotyczące zmiany zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej poz czytaj

Pismo do Minister Rodziny i Polityki Społecznej czytaj

Działania Zespołu Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 20.03.2020r. czytaj

Rekomendacje IPAC (Centrum profilaktyki i kontroli zakażeń w Ontario) odnośnie stosowania środków ochrony osobistej podczas sprawowania opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia COVID-19 czytaj