Organy

Prezydium ORPiP

Przewodnicząca ORPiP - Joanna Wierzbicka
Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Żmijewska
Sekretarz - Aleksandra Świeżawska
Skarbnik - Dorota Strubińska

Członkowie Prezydium - Ewa Stasiak, Katarzyna Kowalska, Dorota Bloch

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

  • Jarosław Jakubowski, Małgorzata Podlińska, Katarzyna Żmijewska, Jolanta Rzemieniewska, Małgorzata Sawlewicz, Dorota Bloch, Iwona Poprawa, Justyna Stankowska-Frączek, Ewa Stasiak, Dorota Strubińska, Aleksandra Świeżawska, Katarzyna Kowalska, Anna Zgorzelska, Elżbieta Szczepańska

Pełnomocnicy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

  • Ciechanów- Małgorzata Podlińska
  • Mława- Dorota Bloch
  • Płońsk- Ewa Stasiak
  • Pułtusk - Monika Baranowska
  • Żuromin- Katarzyna Kowalska

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych - Katarzyna Witkowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika - Ewa Matycka , Justyna Stachowicz, Agnieszka Szewczak
Dyżury Okręgowego Rzecznika w każdy pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca w biurze Izby w godzinach od 15.30. do 17.00.


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca - Monika Baranowska
Członkowie - Joanna Jasińska, Anna Kalinowska, Anna Kwiatkowska

Okręgowa Komisja Rewizyjna Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca - Iwona Jarząbek
Członkowie - Urszula Kolczyńska, Jadwiga Zuchora

 

schem