Organy

Prezydium ORPiP

Przewodnicząca ORPiP - Małgorzata Tokarska
Wiceprzewodnicząca - Bożena Michniak
Sekretarz - Mirosława Bastecka
Skarbnik - Maria Suchodolska

Członkowie Prezydium - Krzysztof Uznański, Teresa Szulc, Małgorzata Podlińska

 

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

  • Bożena Michniak, Wanda Zuba, Mirosława Bastecka, Agnieszka Grzymkowska, Anna Chrobocińska, Małgorzata Podlińska, Zofia Komosińska, Teresa Szulc, Małgorzata Sawlewicz, Maria Suchodolska, Jarosław Jakubowski, Urszula Kolczyńska, Dorota Strubińska, Ewa Stasiak, Aleksandra Świeżawska, Jolanta Traczyk, Elżbieta Wojtkiewicz, Krzysztof Uznański

Pełnomocnicy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

  • Ciechanów- Agnieszka Grzymkowska
  • Mława- Małgorzata Sawlewicz
  • Płońsk- Jarosław Jakubowski
  • Pułtusk - Monika Baranowska
  • Żuromin- Elżbiata Wojtkiewicz

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych - Katarzyna Witkowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika - Jadwiga Zuchora, Justyna Stachowicz, Ewa Matycka.
Dyżury Okręgowego Rzecznika w każdy pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca w biurze Izby w godzinach od 15.30. do 17.00.


Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca - Katarzyna Dąbrowska
Członkowie - Monika Baranowska, Edyta Boniecka, Edyta Królewiecka, Grażyna Groszkowska,
Ewa Szczepańska

Okręgowa Komisja Rewizyjna Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca - Ewa Drópiewska
Członkowie - Mariola Milewska, Iwona Jarząbek, Edyta Grzechnik.

 

schem