zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Aktualności

Możliwość weryfikacji PWZ

Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.

W celu weryfikacji należy podać następujące dane:

PESEL pielęgniarki/położnej

Nr PWZ pielęgniarki/położnej

Nazwisko pielegniarki/położnej

Weryfikacja może posłużyć pracodawcy czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to również gwarancję pracy pielęgniarkom/położnych, iż zawód ten jest wykonywany jedynie przez wykwalifikowany personel.

Weryfikacja może posłużyć również pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz swoich bliskich, warto mieć pewność, że osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych mają odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Informacja

 Informacja dotycząca  obowiązującej sprawozdawczości za 2020 rok dla pielęgniarek i położnych prowadzących indywidualne praktyki i indywidualne praktyki na wezwanie czytaj

Ważna informacja w sprawie OWU

Informacja dotycząca podwyżek dla pielegniarek i położnych czytaj

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17.12.2020r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej czytaj

Uchwała Prezydium ORPiP z dnia 15.12.2020r.

Uchwała Nr 582/VII/2020 Prezydium ORPiP z dnia 15.12.2020r. w sprawie przyznania bezzwrotnej zapomogi dla pelegniarek/pielegniarzy/położnych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 czytaj

Życzenia

 

pobrane.jpg

Niech te radosne Świeta będą szczęśliwe dla każdego,

niech przyniosą wszystkim miłość, radość i nadzieję oraz dużo

dobrego w nadchodzącym Nowym Roku

                                                                    

                                                          Przewodnicząca ORPiP

                                                           Małgorzata Tokarska

Komunikat ZUS w sprawie zasiłku chorobowego

Komunikat ZUS w sprawie Zasiłku chorobowego na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych - Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych, których niezdolność do pracy, kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych jest związana z wykonywaniem obowiązków służbowych. czytaj

Oświadczenie ubezpieczonego, że niezdolność do pracy wynika z COVID-19 czytaj

Pełna treść komunikatu pod linkiem

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/zasilek-chorobowy-na-preferencyjnych-zasadach-dla-niektorych-ubezpieczonych/2714110