zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2018 poz. 916) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2018 poz. 123 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2020 od 1.12.2019r do 30.11.2020r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Stanowiska NRPiP podjęte na posiedzeniu w dniu 15.10.2020r.

Stanowisko Nr 39 NRPiP z dnia 15.10.2020r. w sprawie rozszerzenia kompetencji pielęgniarki w zakresie samodzielnego wykonywania zabiegów z dziedziny kosmetologii i kosmetyki estetycznej oraz podjęcia działań w kierunku zmian w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe pielegniarek poprzez wprowadzenie nowej ścieżki kształcenia umożliwiającej pielegniarce nabyć w/w uprawnienia.

Stanowisko Nr 40 NRPiP z dnia 15.10.2020r. w sprawie prawa pielegniarek i położnych oraz innych grup zawodów medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawuy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy .

Stanowisko Nr 41 NRPiP z dnia 15.10.2020r. w sprawie zlikwidowania w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych i zaniechania podjęcia w tej sprawie dialogu z przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych.

Stanowisko Nr 42 NRPiP z dnia 15.10.2020r. w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia w życie art.5 ust. 1a ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2020, poz. 562 ze zm.)

Stanowisko Nr 43 NRPiP z dnia 15.10.2020r. w sprawie medialnej wypowiedzi Wicepremiara i Ministra Aktywów Pańtwowych Jacka Sasina.

Stanowisko Nr 44 z dnia 15.10.2020r. w sprawie równego traktowania świadczeniodawców w Podstawowj Opiece Zdrowotnej.