zgloszenie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021 poz. 628 z późn. zm.) oraz art.19 ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 . o zawodach pielęgniarki i położnej ( Dz.U. 2022 poz. 551 z późn. zm.) PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz arkusz aktualizacyjny (pielęgniarka/położna wypełnia tylko te części, których dotyczą zmiany)

OIPiP w Ciechanowie informuje, że została przedłużona umowa na rok 2023 od 1.12.2022r do 30.11.2023r. na bezpłatny dostęp do platformy IBUK Libra. Kody wydane pielęgniarkom i położnym nie tracą ważności. Dostęp do zasobów IBUK Libra jest na stronie libra.ibuk.pl

Pobierz wniosek (doc)

OIPiP w Ciechanowie prosi wszystkie osoby przechodzące na emeryturę o poinformowanie biura Izby.

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak należy założyć konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) Czytaj

Zapisywanie się na kursy/szkolenia w SMK Instrukcja

Strona główna

Forum: Samodzielność zawodowa Pielęgniarek i Położnych- czy my ją dobrze rozumiemy

Forum : Samodzielność zawodowa Pielęgniarek i Położnych- czy my ją dobrze rozumiemy? . Forum zaplanowano na 10.05.2004r. godz. 9.00 -17.30, w Warszawie w Auli A im. J.Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wydarzenie będzie miało formę hybrydową i zasięg ogólnopolski. Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.  Komunikat I    Program

link https://zpp.wum.edu.pl/forum-samodzielnosc-zawodowa-pielegniarek-i-poloznych